Добродошли

Удружење „НАШЕ ПОРЕЧЈЕ“ основано је 19. маја 2019. године на оснивачкој
Скупштини у Вучју. Удружење је основано као нестраначко, невладино и непрофитно
удружење грађана, ради остваривања циљева у области промовисања идеје о
напретку у делу квалитетнијег живота на територији Поречја.

Удружење јe основано  ради остваривања циљева у области  унапређења квалитета живота на територији Поречја, побољшање  инфраструктуре на читавом подручју Поречја, развијање туризма као примарне гране за настанак нових радних места и повратак оних који су због посла напустили регион, коришћење природно – историјских потенцијала подручја као потенцијалних туристичких производа, развијање друштвене свести о значају да сваки појединац мора да допиринесе развоју свог родног краја, брига о природним ресурсима краја као и њихова заштита у будућности, развијање еколошке свести, укључивање школске омладине у очување културно – историјске традиције краја, очување етно специфичности краја, реновирање архитектонских бисера на подручју Поречја,  здравствена заштита.

ВЕСТИ ИЗ НАШЕГ КРАЈА

ПРИЈАТЕЉИ УДРУЖЕЊА