Удружење "Наше Поречје"

Удружење „Наше Поречје“ формирано је са мисијом да помогне родном крају, да упозна ширу јавност са бројним потенцијалима Поречја – природним, историјским, привредним, културним… Основни циљ удружења је да активностима и пројектима допринесе развоју, заустављању економске миграције и побољшању демографске слике читавог краја. Желимо да овај део лесковачке општине постане туристички центар јужне Србије, јер за то има предуслова, али да бисмо могли да привучемо туристе из региона и света мора се много радити на побољшању путне и остале инфраструктуре, као и на ревитализацији објеката који имају туристички потенцијал.

Мисија Удружења је да Поречје оживи, да доживи препород. Жеља нам је да у комуникацији са релевантним институцијама интензивирамо активности и реализујемо пројекте који ће допринети бољем квалитету живота свих генерација, да млади људи раде и пристојно зарађују, оснивају и проширују породице и остану у родном крају. Удружење „Наше Поречје“ ће интензивно радити на промоцији потенцијала које нуди наш крај – од израде промо филмова о природним лепотама и културно-историјској баштини Поречја, до иницијатива за активирање неке привредне делатности.

Сви људи добре воље су добродошли да својим идејама и активностима допринесу да у тој мисији, заједно, будемо бољи и успешнији.

Оснивачи удружења:

nase-porecje-home-izgradnja-kanala
 1. Срђан Митић, из Београда
 2. Горан Богојевић, из Београда
 3. Филип Јоргаћевић, из Жабљана
 4. Стеван Анђелковић, из Београда
 5. Љубиша Станисављевић,из Београда
 6. Братислав Јовановић, из Чукљеника
 7. Драган Петковић, из Тодоровца
 8. Јован Стојковић, из Београда
 9. Стефан Митић, из Вучја
 10. Ана Костић, из Лесковца
 11. Горан Станисављевић, из Ванкувера, Канада
 • Развој поречјанског краја, очување, унапређење и промоција историјских, културних, природних и других ресурса Поречја – кроз пројекте изградње,доградње,реновирање и пренамене објеката који имају културно- историјски значај.
 • Заустављање демографског пада на територији Поречја, као и заустављање економске миграције и повратак оних који су због исте напустили родни крај.
 • Стварање услова за развој туризма као примарне привредне гране за развој и напредак Поречја, односно развијањем туристичког потенцијала створити довољан број радних места.
 • Подршка и сарадња на истраживачким,археолошким и научним пројектима.Промоција и валоризација археолошких културно- историјских споменика.
 • Покретање процеса јавног заговарања у области развоја инфраструктуре ради развоја Поречја и бољег приступа туристичким локалитетима. Првенствено се мисли на регионални пут Лесковац – Врање (преко Вучја).
 • Унапређење културних активности кроз унапређење постојећих манифестација и креирање нових садржаја, а све у циљу што већег укључивања школске омладине (фолклор, певање , књижевност, сликарство…) .
 • Разним пројектима подстицати развој етно туризма преко смештајних капацитета на читавој територији Поречја, и промоција етно баштине (храна, обичаји…)
 •  Израда пројеката у циљу реновирања, ревитализације и заштите воденица поточара на реци Вучјанки, као једног од најважнијих туристичких потенцијала овог краја.
 • Спасавање репрезентативних грађевина породице Теокаревић и индустријских објеката, који су у свету препознати као део културно- историјске баштине.
 •  Развој спорта, реновирање и изградња спортских терена и регистровање тимова у разним спортовима, у циљу што масовнијег укључивања школске омладине.
 •  Обнављање извиђачко-планинарског друштва и коришћење природних ресурса који се налазе на територији Поречја, кроз стварање услова за долазак сличних друштава са територије Србије и других земаља .
 •  Развој еколошке свести јавности и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења, чувања и унапређења природних ресурса увођењем концепта одрживог развоја. Едукација школске омладине.
 • Развијање свести о управљању отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина, развој поступака и метода за одлагање отпада, санација неуређених одлагалишта отпада, праћење стања одлагалишта отпада.
 • Заштита биолошке разноврсности на подручју Поречја.
 • Организовање хуманитарних активности у циљу помоћи друштвеним организацијама и појединцима.
 • Популаризација волонтерског рада.
 •  Унапређење здравствене заштите на територији Поречја.
 • Производња медијских садржаја којима се промовише развој Поречја и његови туристички и други садржаји и потенцијали.
 • Сарадња са људима у дијаспори и њиховим удружењима, као и другим појединцима, асоцијацијама, компанијама, организацијама, установама, у циљу развоја Поречја.