Др Љубиша Ж. Станисављевић, редовни професор,
за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија животиња
Катедра за зоологију бескичмењака и ентомологију у Институту за зоологију
Универзитет у Београду – Биолошки факултет


Др Љубиша Ж. Станисављевић је рођен марта 1969. године у Вучју. Основну школу „Бора Станковић“ завршио је у Вучју, прве две године усмереног образовања у средњој школи „Светозар Крстић Тоза“ у Вучју, те остале две године усмереног образовања у Образовном центру (Лековачкој гимназији) „Станимир Вељковић Зеле“ у Лесковцу. Пре служења војног рока 1987. године, уписао се као редовни студент на Биолошки факултет Универзитета у Београду. Студије Биологије на Биолошком факултету је започео школске 1988/89, а дипломирао марта 1994. године.
У Институту за зоологију Биолошког факултета запослио се на радно место стручног сарадника новембра 1994. године. За асистента приправника на Катедри за упоредну морфологију и систематику животиња Биолошког факултета, изабран је јануара 1995. године.
Магистарске студије на Биолошком факултету, смера “Систематика и филогенија животиња” уписао је школске 1994/95, а новембра 1996. године успешно одбранио магистарски рад под насловом “Утицај пратеће фауне на популације новодоместификованих солитарних пчела Осмиа цорнута Латр. и О. руфа Л. (Мегацхилидае, Хyменоптера)”. У звање асистента на истој Катедри изабран је јуна 1997. године.
Докторску дисертацију под насловом “Идиоеколошка студија врста Осмиа цорнута (Латр.) и О. руфа (Л.) (Мегацхилидае, Хyменоптера) са посебним освртом на њихов статус и значај као опрашивача биљака” јавно је одбранио јула 2000, а за доктора биолошких наука промовисан је марта 2001. године. У звање доцента на Катедри за морфологију, систематику и филогенију животиња Биолошког факултета изабран је јуна 2001. године и маја 2006. године, за ужу научну област морфологија, систематика и филогенија инвертебрата. У звање ванредног професора за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија животиња на Катедри за морфологју, систематику и филогенију животиња у Институту за зоологију, Биолошког факултета Универзитета у Београду изабран је маја 2009. године, и априла 2014. године на Универзитету у Београду – Биолошком факултету у Институту за зоологију на Катедри за зоологију бескичмењака и ентомологију.
За редовног професора Универзитет у Београду – Биолошког факултетеа за научну област Морфологија, систематика и филогенија животиња изабрана је фебруара 2019. године.

Професор др Љубиша Станисављевић је научник и универзитетски наставник у области зоологије бескичмењака и ентомологије. Поседује завидно педагошко искуство, стално ради на личном усавршавању и иновирању наставе на курсевима из области зоологије бескичмењака и ентомологије. Непосредно учествује у настави у формирању, иновирању и држању одређених наставних предмета, непрестано се залаже у организацији и координацији наставних активности, првенствено у оквиру матичне Катедре, а као продекан за наставу (2015-2021) и на читавом Биолошком факултету. Његово успешно бавлјење научноистраживачким радом даје допринос квалитету као универзитетског наставника. Библиографија која садржи преко 200 наслова, сведочи како о значајној продуктивности, тако и о сталном развоју и ширењу интересовања на нове научне проблеме, посебно уз уклјучивање мултидисциплинарних приступа. Његов несебичан и кооперативан однос одликује се и у тимском раду, са колегама, како у наставним, тако и у научно-истраживачким активностима.
Професионалне активности др Љубише Станисављевића усмерене су и ка формирању научноистраживачког подмлатка, активном учешћу у раду научних друштава и стручних тела, као и у руковођењу различитим организационим јединицама (од шефа катедре, преко управника института до продекана за наставу) на Биолошком факултету.
Укупан обим ангажовања, квантитет и квалитет постигнутих резултата др Љубише Станисављевића јасно указују да се ради о квалитетном универзитетском наставнику и истраживачу, вредној и квалитетној личности са високом професионалношћу и стручношћу.
Др. Љубиша Станисављевић је један од оснивача удружења “Наше Поречје” и председник Управног одбора.

https://www.bio.bg.ac.rs/osoblje/stanisavljevic-ljubisa