Знаменитости и природне лепоте

Хидроелектрана Вучје
Река Вучјанка и кањон
Скобаљић град
Планина Кукавица
Текстилна индустрија